Політика щодо обробки персональних даних Адвокатським Об’єднанням «Crime Defenders»

 1. Загальні положення

  Справжня Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних, а також вимогам законодавства більшості країн СНД і містить відомості щодо даних, які збираються, мету, способи їх збору, обробки, використання і захисту.

  Примітка для користувачів РФ: справжня Політика конфіденційності відповідає вимогам Федерального закону від 27.07.2006 р № 152-ФЗ «Про персональні дані». Примітка для європейських користувачів: справжня Політика конфіденційності підготовлена ​​на виконання обов’язків, передбачених Загальним регламентом щодо захисту даних (Регламент ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року або GDPR – General Data Protect ion Regulation).

  Дана політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Адвокатським об’єднанням «Crime Defenders» (далі – Оператор).

  1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
  2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://advokat-zhuk.com.ua/;
 2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

  1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
  2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
  3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://advokat-zhuk.com.ua/;
  4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, яка міститься в базах даних, яка забезпечує їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
  5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
  6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
  7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
  8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://advokat-zhuk.com.ua/;
  9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://advokat-zhuk.com.ua/;
  10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
  11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
  12. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
 3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:

   • Електронна адреса;
   • Номери телефонів;
   • Ім’я;

  Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших). Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

 4. Цілі обробки персональних даних

  1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання послуг.
  2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти lawyerzhuk@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
  3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.
  4. З метою надання послуг, ваша персональна інформація може бути використана і оброблена всередині компанії «Crime Defenders». Будь-яке використання вашої персональної інформації всередині компанії «Crime Defenders» здійснюється відповідно до цієї Політики конфіденційності. Час від часу, ми можемо направляти вам повідомлення, що містять маркетингову та рекламну інформацію про наші продукти та послуги, акційні пропозиції і т. д. Якщо ви не надасте нам згоди на отримання зазначених повідомлень, ми не будемо їх надсилати.
  5. Адвокатське об’єднання «Crime Defenders» не продає, не передає і не повідомляє персональну інформацію клієнтів і користувачів сайту третім особам.
 5. Правові підстави обробки персональних даних

  1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://advokat-zhuk.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
  2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
 6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

  Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

  1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
  2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
  3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора lawyerzhuk@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
  4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора lawyerzhuk@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
 7. Захист персональної інформації

  1. Адвокатське об’єднання «Crime Defenders» вживає всі комерційно обґрунтовані заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих в процесі користування сайтом або послугами АО «Crime Defenders». Ми прагнемо захищати ваші персональні дані, проте ми закликаємо вас приймати всіх доступних заходів обережності для захисту ваших персональних даних під час їх передачі. Для цього частіше міняйте паролі, використовуйте комбінації букв і цифр, а також користуйтеся безпечним браузером.
  2. Забезпечення інформаційної безпеки дітей Веб-сайт https://advokat-zhuk.com.ua/ і послуги Адвокатського об’єднання «Crime Defenders» не орієнтовані на залучення уваги дітей і неповнолітніх. АО «Crime Defenders» навмисно не займається збором персональних дітей і осіб молодше 18 років і не направляє їм ніяких запитів на надання персональної інформації.
 8. Спрямована (таргетована) реклама

  Ми використовуємо файли «cookie», Google Remarketing Tag, Facebook Pixel і інші рекламні технології для того, щоб направляти вам рекламу відповідно до ваших індивідуальних інтересами та уподобаннями.

 9. Прикінцеві положення

  1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти lawyerzhuk@gmail.com.
  2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
  3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://advokat-zhuk.com.ua/
 10. Наші контакти

  • Адвокатське об’єднання «Crime Defenders»
  • 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 33 “б”, кв. 23
  • e-mail: lawyerzhuk@gmail.com