Гонорар адвоката

Так чи інакше настає той момент, коли клієнт обрав адвоката, який імпонує йому по усіх параметрах (репутація, рекомендація знайомих, перелік переможних справ, внутрішнє переконання).

Мабуть, одне з головних питань, яке хвилює абсолютно усіх клієнтів при підписанні договору, це вартість послуг адвоката (гонорар) та варіанти його оплати.

Одразу приходить на думку гарний анекдот: 

На захоплений вигук клієнта: «Просто не знаю, як і дякувати Вам, пане адвокат?!».

Адвокат, знизавши плечима, тихо відповів: «З тих пір, як фінікійці винайшли гроші, це не проблема».

Отож, ціна послуг адвоката – це розмір його гонорару. В умовах ринку вона формується за ринковими законами і в основному носить договірний характер, який сформований на попиті і пропозиції. 

На його формування впливають певні складові, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, наприклад: співвідношення попиту і пропозиції, конкуренція, платоспроможність населення регіону, обсяг і складність роботи, досвід адвоката, особистий PR в медіа, рейтинг в спеціалізованих юридичних виданнях. 

На формування гонорару також впливають і інші чинники, такі як: оплата оренди офісу, заробітна плата помічників, закупівля офісної канцелярії, обслуговування офісної техніки і таке інше.

Виділимо основні види оплати послуг адвоката, які встановлені світовою практикою:

1. Фіксована оплата

У даному випадку, клієнт сплачує адвокату за захист у конкретно визначеній справі, і ця сума не змінюється незалежно від того, скільки часу адвокат витрачає на її вирішення. 

Наприклад, сторони домовляються, що для захисту на стадії досудового розслідування, з моменту вступу у справу та до направлення матеріалів до суду або до винесення вироку, гонорар адвоката складатиме N-суму $. 

Така сума гонорару формується з обсягу матеріалів і складності самої справи, тривалості часу необхідного для її вирішення, досвіду і кваліфікації адвоката, ступені терміновості виконання роботи та інших обставин.

2. Погодинна оплата

Адвокат озвучує клієнту конкретну суму за одну годину його роботи, приміром 100$/година. Кожну свою дію, таку як: візит до слідчого, прокурора, суду, написання процесуальних документів, надання консультацій, а також витрачений на них час адвокат вносить у спеціальний документ. Як правило, такий документ називають «billing» (автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків для оплати).

Сторони самостійно домовляються про порядок інформування щодо відпрацьованого часу та оплати послуг:

  • Як тільки адвокат відпрацьовує 5 чи 10 годин, він надсилає клієнту документ (billing), де чітко вказує перелік наданих послуг та кількість витраченого на них часу.
  • По завершенню кожного місяця адвокат надає клієнту звіт щодо наданих послуг та кількості відпрацьованих годин.

До речі, більшість адвокатів домовляються про суму депозиту. Це пов’язано з мінімізацією ризику відмови клієнта від оплати наданих йому адвокатських послуг.

3. Щомісячна фіксована оплата

І такий вид оплати існує у адвокатському середовищі. Іншими словами – це Абонентське обслуговування.

У даному випадку, сторони домовляються, що щомісячна оплата за послуги адвоката буде становити певну суму коштів, яка знаходиться в прямій залежності від складності справи, часу або певного обсягу процесуальних дій, які необхідні для її вирішення.

4. Оплата за кожну окрему процесуальну дію

За такого виду оплати адвокат отримує окремо визначений гонорар, за кожну процесуальну дію, в якій він бере участь, чи за кожний складений документ, наприклад: присутність під час допиту, участь у судовому засіданні, виїзд на місце ДТП, підготовку різного роду процесуальних документів (заяв, скарг, клопотань).

Слід пам’ятати, що в основі адвокатського гонорару лежить фактично затрачений адвокатом час роботи над справою, а не кінцевий результат. Предметом договору між адвокатом і клієнтом є надання професійної правничої допомоги, а не кінцевий результат (наприклад, позитивне рішення суду у справі).

 Однак, це правило не виключає можливість зазначення у договорі, в якості заохочення, виплати адвокату додаткової до гонорару винагороди (так званий «гонорар успіху»).

Таким чином, останнє слово щодо вибору виду оплати послуг адвоката залишається за клієнтом, який, в свою чергу, повинен розуміти, що вирішення кожної окремої справи потребує індивідуального підходу.

Всі поради