обшук

Обшук і огляд. В чому різниця?

З одного боку, обшук досить ефективний та дієвий спосіб, за допомогою якого можливо отримати докази вчинення кримінального правопорушення. З іншого ж боку, обшук обмежує гарантоване Конституцією України правого кожного на недоторканність житла.

Поряд з обшуком існує ще один спосіб отримання доказів – огляд. Слід зауважити, що вказані слідчі дії є досить подібними за своєю суттю, але мають суттєві відмінності щодо підстав та порядку їх проведення.

Що таке обшук? Підстави та порядок його проведення.

Насамперед, обшук — це слідча (розшукова) дія, яка полягає у примусовому та цілеспрямованому обстеженні житла, приміщень, транспортних засобів, ділянок місцевості тощо, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіального знаходження органу досудового розслідування, який проводить обшук, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду – на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Аби отримати дозвіл суду на проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором або сам прокурор мають звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням, вказавши в ньому, серед іншого, підстави для його проведення, обґрунтувавши, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій. Однак, остання вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором і надає їм право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Для участі в проведенні обшуку можуть бути запрошені: потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження, наприклад – спеціаліст.

Обшук житла чи іншого володіння особи повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий чи прокурор не вважатимуть, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Як себе поводити та що потрібно знати, якщо до вас прийшли з обшуком детально описано у цій статті.

Що таке огляд та коли він проводиться?

Огляд – це один із різновидів слідчих (розшукових) дій, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Слідчий або прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп’ютерних даних, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Як і під час проведення обшуку, для участі в огляді можуть бути запрошені: потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник, а також інші учасники кримінального провадження, у тому числі спеціаліст.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та речей, що вилучені з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

При проведенні огляду слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу (наркотики, зброя, боєприпаси тощо), підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Кримінально процесуальний кодекс України виділяє наступні види огляду:

  • Місцевості
  • Приміщень
  • Речей
  • Документів
  • Трупа, у тому числі огляд, що пов’язаний з ексгумацією.

До прикладу, огляд місця події – це слідча дія, яка має на меті безпосереднє сприйняття, дослідження обстановки на місці події, виявлення, фіксацію та вилучення речових доказів, з’ясування характеру події, що відбулася, встановлення особи злочинця та мотивів скоєння злочину. Огляд місця події є однією з перших та невідкладних слідчих (розшукових) дій і в невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підсумки

Отож, в чому полягає відмінність між такими слідчими діями, як обшук та огляд?

Схожість обшуку та огляду обумовлюється спільністю завдань цих слідчих дій, а саме пошуком і виявленням об’єктів, які мають доказове значення у конкретному кримінальному провадженні. Однак, обшук, на відміну від огляду, має примусовий характер, який проявляється в тому, що обстеження житла чи іншого володіння особи, а також особистий обшук можуть проводитися без згоди особи, тобто всупереч її волі.

Для проведення огляду достатньо відповідного рішення слідчого чи прокурора, яке до того ж не вимагає письмової форми, для проведення обшуку – виключно рішення слідчого судді. 

Також, відмінністю між обшуком та оглядом є конкретно визначений перелік осіб, які можуть проводити вказані слідчі дії. У випадку проведення огляду – це слідчий чи прокурор, які безпосередньо прибули на місце вчинення кримінального правопорушення. Проводити ж обшук можуть лише слідчий та прокурор, які зазначені в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку.

Однак на практиці, слідчий чи прокурор доручають проведення обшуку працівниками оперативних підрозділів, які належним чином не можуть підтвердити свої повноваження, які надають їм право проводити таку слідчу дію.

Також, відмінним між обшуком та оглядом є те, що проведення обшуку особи під час проведення огляду місця події не передбачено, оскільки обшук особи фактично не є окремою слідчою дією, а поглинається такою дією, як затримання чи обшук житла, а тому при проведенні обшуку, за рішенням слідчого чи прокурора, може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Всі поради