Оскарження повідомлення про підозру (судова практика 2020 року)

16.03.2018 прийнято закон № 2147-VIII від 03.10.2017, яким внесено зміни у Кримінальний процесуальний кодекс України, шляхом його доповнення п. 10 ч. 1 ст. 303, щодо оскарження повідомлення про підозру.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу 1 місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду з обвинувальним актом – підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Вказані зміни є досить логічним доповненням до ст. 55 Конституції України (право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб), що є додатковою гарантією захисту прав підозрюваного.

Пунктом 10 ч. 1 ст. 303 КПК України встановлено можливість оскаржувати повідомлення про підозру, однак не наведено з яких саме підстав її можна оскаржувати.

Проаналізувавши норми КПК України та судову практику, виділяємо 3 основні види підстав для оскарження підозри, разом з посиланням на позитивну судову практику.

1. Неналежний суб’єкт складення та вручення повідомлення про підозру

Ухвала у справі № 705/5916/19 від 24.03.2020 (повідомлення про підозру складено слідчим, однак не погоджено прокурором, тому дане повідомлення про підозру є недійсним з моменту його здійснення. За таких обставин, при здійсненні повідомлення про підозру ОСОБА_1 органом досудового розслідування не було дотримано вимог положень ст. 276-278 КПК України).

Ухвала у справі № 752/9795/19 від 26.02.2020 (в ході розгляду скарги на рішення слідчого про повідомлення про підозру встановлено, що зміст даного повідомлення не містить дату його складання, підпис слідчого або прокурора, який здійснив повідомлення про підозру, а в повідомленні не зазначені права підозрюваної).

Ухвала у справі № 554/6660/19 від 10.02.2020(підозра вручена ОСОБА_1 з порушенням вимог КПК України, неуповноваженою особою, оскільки підозру ОСОБА_1 як селищному голові мав право вручити у порядку, визначеному ст. 481 КПК України, тільки прокурор, який займав посаду керівника регіональної прокуратури. При цьому, такої посади як виконуючий обов’язки прокурора на момент її вручення чинним законодавством не було передбачено).

2. Порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру

Ухвала у справі № 404/8582/18 від 06.03.2020 (єдиною підставою для скасування повідомлення про підозру стало виявлене слідчим суддею порушення порядку його вручення, зокрема той факт, що станом на 28.12.2019, тобто в день вручення підозри, по кримінальному провадженню закінчився строк досудового розслідування).

Ухвала у справі № 937/767/20 від 10.02.2020 (підставою для скасування повідомлення про підозру ОСОБА_1 або визнання його особою, що не набула статусу підозрюваного є порушення процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру, відсутність обов’язкових елементів повідомлення про підозру).

3. Необґрунтованість підозри

Ухвала у справі № 490/12225/16 від 18.03.2020 (повідомлення про підозру не відповідає вимогам ст. 277 КПК України, не містить правової кваліфікації окремо кожного кримінального правопорушення (у справі 11 різних епізодів по шахрайству), у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що в свою чергу крім порушення вимог КПК України є грубим порушенням права на захист).

Ухвала у справі № 712/1804/20 від 03.03.2020 (на думку слідчого судді, повідомлення про підозру ОСОБА_1, не містить виклад обставин та обґрунтування, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в можливій причетності ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого йому злочину за ч. 1 ст. 190 КК України).

Ухвала у справі № 334/7498/19 від 24.02.2020 (з урахуванням висновків додаткової експертизи матеріали кримінального провадження не містять жодних даних, які б вказували на заподіяння ОСОБА_1 матеріальної шкоди. За таких обставин, повідомлення про підозру є необґрунтованим та підлягає скасуванню).

Але на практиці саме ця підстава «необґрунтованості підозри» є досить дискусійною, як серед адвокатів, так і серед суддівського корпусу. Чому так? Частина суддів вважає, щоб визначити необґрунтованість підозри, необхідно досліджувати всі докази, проте згідно КПК України, не можна оцінювати докази з точки зору достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, тому що це є безпосередньою прерогативою суду під час судового провадження.

Так, судді у таких випадках посилаються на деякі рішення ЄСПЛ, наприклад: «Нечипорук, Йонкало проти України», «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Мюррей проти Сполученого Королівства», у яких термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити це правопорушення.

Проте, є і інша частина суддів, які все ж таки вважають, що необхідно витребувати та дослідити матеріали кримінального провадження, щодо наявності та вагомості доказів на підставі яких і ґрунтувалася підозра. Якщо сторона захист надає докази, які навпаки виправдовують особу то чому суд не може дослідити їх? Адже це буде порушення основоположних прав та свобод людини.

Тому, слідчі судді і звертають увагу на ч. 1 ст. 94 КПК України, якою зазначається, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Отже, єдина узагальнена правова позиція стосовно цього питання за 2 роки так і не сформувалась, крім того ухвала слідчого судді не має преюдиціального значення для інших суддів, тому захисникам залишається лише максимально докладати зусиль для того, щоб сформувати позицію щодо доведення у судовому засіданні факту необґрунтованості підозри.

Крім позитивної практики, є і негативна (більш ніж 90 % ). Чому так? Чому слідчі судді відмовляють адвокатам у задоволенні клопотань?

Підстав для цього є декілька:

1. У зв’язку з порушенням дотримання строків оскарження повідомлення про підозру

2. Безпосередньо обґрунтованості самої скарги (одна із розповсюджених підстав)

3. На момент розгляду скарги досудове розслідування вже завершене та обвинувальний акт переданий до суду

4. Неправильне формулювання вимог у скарзі

Так, є і такі випадки коли адвокати не вірно формулюють вимоги або взагалі формулюють відразу по декілька різних вимог. На мою думку, у прохальній частині скарги слід наводити наступне формулювання:

«Скасувати повідомлення про підозру від хх.хх.хххх ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № ххххххххххххх за ч. 3 ст. 185 КК України. Зобов’язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № ххххххххххххх за ч. 3 ст. 185 КК України вчинити дії щодо виключення є ЄРДР відомостей про дату та час повідомлення про підозру від хх.хх.хххх ОСОБА_1».

Які переваги в оскаржені повідомлення про підозру? Скасування статусу підозрюваного дає можливість скасувати запобіжний захід, а саме: тримання під вартою, домашній арешт (цілодобовий або нічний), скасування арешту майна та навіть відсторонення від посади.

Але, знову ж таки, у кожному випадку адвокат відповідно до стратегії захисту повинен вирішити чи оскаржувати, чи все ж таки приберегти ці недоліки до розгляду справи по суті, в рамках судового провадження.

Отож, якщо Вам вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, без кваліфікованої допомоги адвоката не обійтися! Адвокати по кримінальних справах компанії «Фіделіум» мають великий досвід в сфері захисту прав у кримінальних провадженнях.

Ми не тільки надамо детальну консультацію, а й підготуємо всі необхідні документи і захистимо Ваші права!

Всі поради